Jak se rodí zahrada

„Vznik zahrady je svého druhu umělecký proces. Především pak jeho přípravná fáze, při které vzniká doslova architektonický návrh celého projektu. Následná realizace pak vyžaduje řemeslnou zručnost, díky které je návrh úspěšně převeden do reality. Připravili jsme pro Vás stručný popis tohoto zajímavého procesu, při kterém se rodí zahrada.

Průběh vzniku zahrady


Img Travniky

Úvodní schůzka s klientem a seznámení se s terénem

Před samotným vypracováním projektu vždy začínáme osobní schůzkou s klientem, ideálně přímo v místě, kde má nová zahrada vzniknout. Jednak si pečlivě prohlédneme danou lokaci, ale také v debatě o představách klienta, našich zkušenostech a doporučeních zjistíme, jakým směrem se při tvorbě návrhu vydat. Právě osobní kontakt s klientem je před zahájením práce velmi důležitý, jelikož budoucí zahrada by měla reflektovat jak osobnost majitele, tak jeho potřeby a zájmy.


Vytvoření studie zahrady

Poté, co si díky vzájemné diskuzi o možné budoucí podobě zahrady uděláme zatím neurčitý obraz o tom, jak by mohl výsledek naší spolupráce vypadat, přichází na řadu naše kreativní a architektonická práce. Analyzujeme jak možnosti daného terénu, vhodnost určitých druhů rostlin a společný dojem z kombinace nejrůznější zeleně, tak možnosti využití zahrady dle priorit klienta. Tedy zda si přeje zahradu výsostně okrasnou, nebo má o své zahradě představu jako o místě aktivního odpočinku při zahradničení či pěstování. Ve speciálním počítačovém programu tvoříme návrh (návrhy) budoucí zahrady.

Img Travniky

Img Travniky

Diskuze a odsouhlasení finální podoby projektu

Z předešlého procesu vzniknuvší návrh projektu zahrady předáme klientovi buďto na CD, nebo emailovou cestou. V případě, že klient nemá k dispozici počítač či laptop, předvedeme návrh osobně na našem firemním laptopu. Následuje diskuze nad návrhem, případné úpravy a nakonec odsouhlasení finální podoby, kterou zahradě v další fázi celého procesu vtiskneme.


Zahájení prací hrubou úpravou terénu

V případě, že je nutná úprava terénu, na kterém má zahrada vzniknout, nastupuje nejprve „těžká“ technika. Pomocí našich bagrů a manuální práce našich pracovníků připravíme určenou lokalitu na další činnost.

Img Travniky

Img Travniky

Specifické práce

Samostatnou kapitolou jsou pak více stavební práce, které si klient objedná. Jedná se o výstavbu pergoly, zastřešeného posezení či altánku, dále pak tvorba jezírka nebo bazénu, pokládka dlažby a tvorba cest, rozmístění kamenů, instalace umělého osvětlení a další specifické věci.


Detailní, takzvaná jemná úprava terénu

Posléze přichází řada pro „jemnější“ nástroje, pokud se tak dá o lopatkách a motykách hovořit. S jejich pomocí již domodelováváme detailnější podobu terénu, na kterém zahrada vznikne.

Img Travniky

Img Travniky

Výsadba předem zvolených rostlin

Po výsadbě trávníku nebo položení travních koberců následuje výsadba další zeleně (v některých případech probíhá souběžně s výsadbou trávníku). Jedná se o proces velmi rozmanitý a především individuální podle toho, na čem se s klientem v rámci návrhu domluvíme. Vysazují se malé květinky, keře i vysoké stromy, vše tak, aby dohromady působily jako harmonický celek.


Případné vybudování automatické závlahy

Kvalitní výsuvné postřikovače s podzemním pouzdrem a teleskopickým nadzemním výsuvníkem zajišťují při správném návrhu téměř dokonalou iluzi deště a velmi vyrovnanou vydatnost zálivky po celé ploše. V naší nabídce naleznete výsuvné postřikovače rotační, rozprašovací s plastovými nerezovým výsuvníkem nebo také nevýsuvné úderové postřikovače impact s plastovým nebo bronzovým tělem. Při správném rozmístění postřikovačů, umožňujícím jejich vzájemné překrývaní při postřiku, lze snížit dobu zavlažování celé plochy často jen na několik desítek minut v jednom cyklu.

Img Travniky

Img Travniky

Výsev trávníku / položení travních koberců

Trávník je samozřejmě základ snad každé zahrady a jeho podoba a kvalita budou velmi rozhodovat o tom, jaký dojem zahrada v jejích majitelích a návštěvnících vyvolá. Existují dvě základní možnosti při „založení“ trávníku. Buďto déle trvající proces v podobě setí zbrusu nového trávníku, nebo pokládka takzvaných travních koberců, díky kterým je trávník prakticky od začátku „hotov“. Každý z těchto způsobů má své výhody a vždy záleží na mnoha okolnostech. Klientovi samozřejmě doporučíme pro něj vhodnější variantu. V této fázi projektu je pokládán a instalován také zavlažovací systém.


Máte zájem o naše služeby?

Kontaktujte nás!

Kontaktujte nás na telefoních číslech, nebo využíjte kontaktní formulář…